Siirry sisältöön

JOUSIMETSÄSTYS

Perinnejousimetsästys

Nykytietämyksen mukaan jousi voi olla jopa
20 000 vuotta vanha keksintö. Varhaisimmat todisteet jousesta metsästysaseena ovat peräisin Euroopan kalliomaalauksista ja metsästäjien asuinpaikoilta. Suomessa on jousella metsästetty jääkauden lopusta tähän päivään asti, jo 10 000 vuotta. Jousta on käytetty koko olemassaolonsa ajan suurriistan pyyntiin.

Nykyaikaisen perinnejousimetsästäjän ideologiaan eivät kuulu suuret saalismäärät, vaan haasteet ja tapa, jolla saalis saadaan. Perinnejousimetsästäjä pyrkii pääsemään lähelle saalista. Se vaatii välineiden hyvää hallintaa sekä riistaeläinten käyttäytymisen ja luonnon tuntemusta. Perinnejousimetsästäjäin Liiton vuonna 2012 tekemän jäsenkyselyn mukaan jäsenten keskimääräinen ampumamatka suurriistaeläimille on ollut 11 metriä.

Metsästystilanteen lisäksi myös itse ampumatekniikka on vaativa. Vaistojousiammunta perustuu lihasmuistin ja silmän yhteistyöhön, ilman tähtäystä helpottavia välineitä. Riittävä tarkkuus saavutetaan ahkeralla harjoittelulla.

Koulutus

Perinnejousimetsästäjäin Liitto auttaa jäseniä perehtymään välineisiin ja ampumatekniikkaan sekä eettisesti ja teknisesti oikein tapahtuvaan metsästykseen. Liitto kouluttaa, jakaa tietoa ja vaalii perinteisten erätaitojen tuntemusta. Haluamme kannustaa niin aikuisia kuin nuoria kokeilemaan aitoa suomalaista metsästysperinnettä ja kokemaan jousimetsästys alkuperäisimmillään.

Väineet

Perinnejousimetsästysvälineitä on kahdenlaisia.

1) Primitiivijousiksi

kutsutaan luonnonmateriaaleista valmistettuja välineitä. Jousen valmistusmateriaaleina voivat olla esim. puu, sarvi ja jänteet. Nuolet ovat yleisesti puuta. Usein jousien ja nuolten mallina on käytetty tunnettuja historiallisia esimerkkejä kivikaudelta nykypäivään.

2) Perinteiset jouset

on valmistettu luonnon- ja nykyaikaisista materiaaleista (esim. hiili- ja lasikuitu ja alumiini) ja välineiden muotokieli on pääasiassa 1900-luvulta. Jousimalleja ovat mm. vastakaari- ja pitkäjouset.

Yhteistä primitiivijousille ja perinteisille jousille on ampumatyyli, jossa ei käytetä tähtäimiä tai nykyaikaisia laukaisulaitteita. Jousen vetovastusta ei myöskään kevennetä käyttämällä esimerkiksi taljapyöriä.

Primitiivi- ja perinnejouset ovat parhaimmillaan suurriistan metsästyksessä. Pitkä ja kunniakas historia tehokkaana metsästys- ja sota-aseena on vertaansa vailla. Jousimetsästys on nykyisinkin laillisesti mahdollista aivan kivikautisin välinein.

Primitiivijousten merkittävin ero nykyaikaisiin perinnejousiin ei ole tehossa vaan sääolosuhteiden kestossa. Luonnonmateriaalit ovat usein herkkiä kosteudelle. Nykyajan tekniikka ja materiaalit puolestaan tekevät perinteisistä jousista huipputehokkaita lyhyenmatkan metsästysaseita kaikelle riistalle kaikissa sääolosuhteissa.

Valmistamalla ja käyttämällä perinnejousimetsästysvälineitä vaalimme yli
10 000 vuotta vanhaa jousimetsästysperinnettä.