Perinnejousimetsästys

Nykytietämyksen mukaan jousi voi olla jopa
20 000 vuotta vanha keksintö. Varhaisimmat todisteet jousesta metsästysaseena ovat peräisin Euroopan kalliomaalauksista ja metsästäjien asuinpaikoilta. Suomessa on jousella metsästetty jääkauden lopusta tähän päivään asti, jo 10 000 vuotta. Jousta on käytetty koko olemassaolonsa ajan suurriistan pyyntiin.

Nykyaikaisen perinnejousimetsästäjän ideologiaan eivät kuulu suuret saalismäärät, vaan haasteet ja tapa, jolla saalis saadaan. Perinnejousimetsästäjä pyrkii pääsemään lähelle saalista. Se vaatii välineiden hyvää hallintaa sekä riistaeläinten käyttäytymisen ja luonnon tuntemusta. Perinnejousimetsästäjäin Liiton vuonna 2012 tekemän jäsenkyselyn mukaan jäsenten keskimääräinen ampumamatka suurriistaeläimille on ollut 11 metriä.

Metsästystilanteen lisäksi myös itse ampumatekniikka on vaativa. Vaistojousiammunta perustuu lihasmuistin ja silmän yhteistyöhön, ilman tähtäystä helpottavia välineitä. Riittävä tarkkuus saavutetaan ahkeralla harjoittelulla.

Koulutus

Perinnejousimetsästäjäin Liitto auttaa jäseniä perehtymään välineisiin ja ampumatekniikkaan sekä eettisesti ja teknisesti oikein tapahtuvaan metsästykseen. Liitto kouluttaa, jakaa tietoa ja vaalii perinteisten erätaitojen tuntemusta. Haluamme kannustaa niin aikuisia kuin nuoria kokeilemaan aitoa suomalaista metsästysperinnettä ja kokemaan jousimetsästys alkuperäisimmillään.